PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019

Des de l’inici del mandat, l’Equip de Govern ha estat treballant en el full de ruta per als anys 2015-2019. Inicialment vam elaborar un Pla de Mandat que recollia les prioritats polítiques per als propers quatre anys. Ara donem un pas més enllà i presentem el Pla d’Actuació Municipal (PAM), un document redactat conjuntament entre l’Equip de Govern i el personal de l’Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari.

 

Sabem que les intencions polítiques, a la nostra vila i arreu, sovint no es fan realitat i es queden precisament en això, en intencions. Per aquest motiu, l’actual Equip de Govern hem volgut donar una importància estratègica a la planificació.

 

Som conscients que la realització i la publicació d’aquest PAM suposa un gran repte. Es tracta d’un projecte ambiciós i sense precedents a Camarles, un projecte que aposta per concretar tot allò que, com a administració pública, ens comprometem a dur a terme en els propers anys. Això implica un elevat nivell de concreció i, per tant, també de risc; implica també un pas endavant en la transparència de la gestió municipal i en la coordinació a nivell polític i tècnic. Suposa, en definitiva, un canvi en la manera de treballar i de governar.

 

Amb el PAM, per tant, tenim un objectiu doble: en primer lloc, el PAM és el principal instrument perquè l’Ajuntament de Camarles actuï amb previsió. La planificació és l’eina per fer que l’activitat individual de cadascuna de les persones que treballem a l’Ajuntament contribueixi a assolir a objectius col·lectius ambiciosos i necessaris per al nostre municipi i a respondre més eficaçment les demandes d’una ciutadania cada vegada més informada i conscient dels seus drets davant de l’Administració pública.

 

En segon lloc, el PAM és un compromís amb la ciutadania, és una manera de relacionar-nos amb cadascuna de les persones que viuen a Camarles i els Lligallos amb la voluntat de fer més propera la política i la gestió municipal. Hem de ser transparents i disposar d’un millor retiment de comptes, sí, però també hem lluitar per una política municipal on tothom pugui participar i que tothom se senti seva.

 

Aquesta és una transformació que implicarà canviar moltes coses: les maneres de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos i, fins i tot, de sentir el servei públic. I aquest canvi ja no és només una millora possible. En el context actual ha esdevingut una veritable exigència ciutadana, social i tecnològica de primer ordre que l’Equip de Govern volem fer nostra.

 

Som davant d’un repte difícil d’assolir, però en cap cas no volem deixar passar l’oportunitat que tenim de canviar la manera de fer política i, en definitiva, de transformar Camarles en el poble que la ciutadania desitja i mereix.

77,35%

PLANIFICACIÓ

71,74%

PERSONES

90,29%

TERRITORI

PLANIFICACIÓ

En els darrers anys l'Ajuntament de Camarles ha esdevingut una administració econòmicament sostenible, amb més transparència i eficiència. Tenim el repte de continuar les dinàmiques generades tot aprofundint en una major eficiència de la gestió dels recursos i facilitant encara més l'accés de la ciutadania a la informació i acció municipal.

BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA

COMUNICACIÓ

JOVENTUT

HISENDA I GOVERNACIÓ

Increment l'index de transparència institucional

80%

Crear nous canals i eines de participació per a la ciutadania

75%

Crear espais amb Wifi al municipi

100%

Crear una pàgina web transparent i amb tràmits en línia

90%

Creació de la regidoria de Participació Ciutadana

50%

Retransmisió del Plens per streaming

38%

Farem que els mitjans de comunicació siguin de qualitat

90%

Difondrem les activitats i els projectes de les entitats i associacions

97%

Treballarem per la integració de les xarxes socials i la pàgina web en la vida quotidiana del municipi

100%

Creació d'una aplicació de l'Ajuntament de Camarles

100%

Donar informació al ciutadà mitjançant una aplicació fàcil i dinàmica

100%

Incentivarem el desplegament de fibra òptica a tot el municipi

100%

Fomentarem la participació activa dels joves en les activitats culturals i esportives del municipi

75%

Treballarem per ampliar la Borda de Treball

68%

Redactar un Pla Local de Joventut

50%

Farem públic i comprensible el pressupost municipal

45%

Aplicarem mesures d'informació i control a la gestió municipal

63%

Recerca de subvencions per a l'Administració, per tal de mantenir i millorar serveis exixtents.

90%

Informarem mitjançant un calendari dels dies de pagamaent dels impostos i taxes

100%

Donarem un tracte més directe i proper al ciutadà

75%

Implantació de la factura electrònica

100%

Revisar i actualitzar les ordenances municipals

65%

Realitzar una Auditoria de comptes i de personal

80%

Reducció del deute públic

60%

PERSONES

Disposar de les eines, recursos i serveis que permeten gaudir d'una vida autònoma i digna, tot potenciant l'expressió i desenvolupament d'una ciutadania pròspera, conscient, solidària, lliure, crítica, creativa i implicada en els assumptes públics.

EDUCACIÓ

CULTURA

SANITAT

ESPORTS

OCUPACIÓ

Facilitarem totes les instal·lacions municipals als equips docents i alumnes per portar a terme les seves tasques

100%

Obres de millora als centres educatius

67,5%

Creació d'una coberta a l'escola de Camarles

75%

Creació d'una Biblioteca Municipal

100%

Creació d'un Centre de Lectura als Lligallos

Donar soport al teixit associatiu del municipi

100%

Donar una millor assistència als veïns del municipi

50%

Reforçar l'educació sanitària per adults i nens

40%

Dotarem de DEA a la Policia Loca, Consultoris Mèdics, Camp de Futbol i Pavelló Poliesportiu

100%

Promoure la convocatòria d'ajuts als clubs i entitats esportives

75%

Millores en els equips esportius municipals

50%

Treballarem per crear nous equipaments per omplir les necessitats dels veïns i veïnes

0%

Obres de millora de l'edifici del Camp de futbol

100%

Creació d'un nou servei d'ocupació al municipi

100%

Dur a terme noves accions de formació per a la millora de l'ocupació

75%

Dissenyar una campanya de comunicació per a difondre el Servei d'ocupació

100%

TERRITORI

Desenvolupar un model de poble i unes infraestructures públiques locals per garantir una vila cohesionada, sostenible i responsable mediambientalment, potenciant una activitat econòmica de qualitat, i fent de l'entorn natural del Delta de l'Ebre un espai protegit i ben conservat.

URBANISME, OBRES I SERVEIS

MEDI AMBIENT

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMERÇ I TURISME

Remodelació del Parc Infantil "Rambla Catalunya"

35%

Arranjament de camins rurals

100%

Creació d'un Parc Infantil als LLigallos amb zona d'esbarjo

100%

Adequació del Cementiri

100%

Creació del Centre d'Interpretació de l'Arròs

100%

Millora del Camí de Pinyol entre els dos Lligallos

100%

Eliminació de barreres arquitectòniques

100%

Millora de les entrades a la població

100%

Millora del Casal Camarlenc

50%

Rehabilitació de l'antic parvulari

100%

Creació del Centre d'Interpretació de l'Arròs

75%

Millores Plaça de l'Esglèsia dels Lligallos

100%

Es realitzaran campanyes de neteja de llos públics

100%

Formular unaordenança de tinença d'animals i regularitzar-ho

100%

Impulsar campanyes de sensibilització de reciclatge

83%

Tractament contra les plagues

75%

Promocionar més el municipi amb les jornades gastronòmiques

75%

Potenciar la Jornada Gastronòmica de la Baldana d'Arròs com a referent al Delta de l'Ebre

90%

Agilitzarem i ajudarem a que les tramitacions per obertura de nous negocis siguin més ràpids i simples

100%

Promocionar més el municipi amb les jornades gastronòmiques

75%

Potenciar la Jornada Gastronòmica de la Baldana d'Arròs com a referent al Delta de l'Ebre

90%

Agilitzarem i ajudarem a que les tramitacions per obertura de nous negocis siguin més ràpids i simples

100%

Potenciar el comerç local de proximitat

80%

Promocionar el municipi als mitjans de comunicació del territori

100%

Creació del nou fulletó de turisme del municipi

100%

Promoció del municipi i els seus atractius a l'estat

100%

Avís Legal i Política de Privadesa - Galetes (Cookies)

© Ajuntament de Camarles

Adreça: C/ Vint, nº20 | 43894 Camarles

Tel.: 977 470 007 Correu: ajuntament@camarles.cat